Zondag 11 November start om 8 uur vanuit het Jeugdhuis onze 39ste Winterwandelserie. Wij hopen u weer te zien.

Pinnen

We hebben wordt de mogelijkheid om te pinnen voor de Losse Wandeltochten. Helaas nog niet voor de serie. U Kunt tot 10 uur pinnen aan de tafel van het stempelen. Hierdoor kunt u pas vanaf 10 uur een stempel halen voor uw boekje.

Vrijwilligers

Ook zijn de serie 5 km en de serie 10 km samen gegaan met inschrijven. Dit ivm met het steeds kleiner worden van onze vrijwilligers. Omdat we veel ervaren inschrijvers achter de tafels hebben zitten, zult u hier niks van merken met inschrijven.

Wilt u ons team toch nog versterken? Spreek ons dan tijdens de tocht aan, en misschien kunt u in Januari al een keer proef draaien!

Onze nieuwe beloning voor de Winterwandelserie 2018 - 2019